Zaburzenia hemostazy u kobiet

Dodał  |  0 Komentarzy

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W dniach 14-16 września 2017 roku w Szczecinie odbędzie się konferencja naukowa „Zaburzenia hemostazy u kobiet”, do udziału w której pragniemy Państwa serdecznie zaprosić.  Konferencja poświęcona będzie istotnym zagadnieniom związanym z zaburzeniami układu krzepnięcia u kobiet, które stanowią bardzo ważny aspekt kliniczny w pracy lekarzy ginekologów – położników, anestezjologów, internistów, hematologów i transfuzjologów oraz diagnostów laboratoryjnych.
Mamy nadzieję, że lepsze zrozumienie mechanizmów kształtujących hemostazę u kobiet, przyczyni się do wczesnej diagnostyki i wdrożenia właściwego leczenia zaburzeń układu krzepnięcia, zapobiegającym ciężkim powikłaniom hemostazy u kobiet, koagulopatiom pokrwotocznym oraz powtarzającym się utratom ciąż.

Prof. dr hab. n.med. Zbigniew Celewicz
Prof. dr hab. n.med. Romuald Dębski
Prof. dr hab. n.med. Jerzy Windyga

W gronie wykładowców znajdą się tacy specjaliści jak:

Prof. dr hab. n.med. Zbigniew Celewicz
Prof. dr hab. n.med. Romuald Dębski
Prof. dr hab. n.med. Jerzy Windyga
Prof. dr hab. n.med. Krzysztof Chojnowski
Prof. dr hab. n.med. Kazimierz Ciechanowski
Prof. dr hab. n.med. Piotr Gutowski
Prof. dr hab. n.med. Bożena Leszczyńska-Gorzelak
Prof. dr hab. n.med. Magdalena Łętowska
Prof. dr hab. n.med. Tomasz Paszkowski
Prof. dr hab. n.med. Grzegorz Raba
Prof. dr hab. n.med. Andrzej Torbe
Prof. dr hab. n.med. Jacek Treliński
Prof. dr hab. n.med. Krystyna Zawilska
Dr hab. n.med. Agnieszka Drosdzol-Cop
Dr hab. n.med. Ewa Stefańska-Windyga
Dr n.med. Marzena Dębska
Dr n.med. Magdalena Górska-Kosicka
Dr n.med. Sławomir Sobieszczyk

Uczestnicy konferencji uzyskają punkty edukacyjne.

Wszelkie szczegóły nt. spotkania oraz formularz do rejestracji on-line dostępne są na stronie www.hemostaza.alltus.pl