Rezonans magnetyczny. Postęp technologiczny na rzecz pacjenta

Dodał  |  0 Komentarzy

10. Aparat MRI z funkcją cichego skanera

Aparat MRI z funkcją cichego skanera

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego stanowi
dziś podstawę diagnostyki wielu obszarów terapeutycznych, umożliwiając uzyskiwanie najbardziej dokładnych danych m.in. w onkologii. Nie wymaga użycia potencjalnie szkodliwego promieniowania rentgenowskiego i jest szczególnie przydatne do wykrywania zmian chorobowych
w tkankach, zwłaszcza zasłoniętych kośćmi, co wykorzystywane jest do badania mózgu, mięśni i serca. Obrazowanie metodą MRI wykorzystywane jest w badaniach praktycznie całego ciała.

Jak zauważył mgr inż. Ryszard Kowski, przewodniczący Komisji ds. Inżynierii Klinicznej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego: Jest wiele metod diagnostycznych, które są kompatybilne z rezonansem – lepsze w jednej dziedzinie, a gorsze w innej. W neuroradiologii rezonans jest praktycznie niezastąpiony. Jego zaletą jest doskonałe obrazowanie tkanki mózgowej i jej funkcji. Rezonans nie obrazuje samych tkanek, lecz stan fizyczny wybranego obszaru ciała. W badaniu rentgenowskim, np. w tomografii komputerowej, obrazujemy gęstości różnych tkanek i pochłanianie przez nie promieniowania jonizującego.

W marcu 2014 roku w Pracowni Rezonansu Magnetycznego HELIMED w Opolu uruchomiono pierwszy w Polsce nowoczesny aparat rezonansu magnetycznego GE OPTIMA z funkcją Silent Scan. Dzięki niemu, w przeciwieństwie do dotychczas wykorzystywanych urządzeń, możliwe jest przeprowadzanie skomplikowanych badań MRI głowy w ciszy. To jedyny taki aparat w Polsce.

W ciągu pięciu miesięcy działania aparatu, tj. do końca sierpnia 2014 r., przebadano już 5 016 chorych. W związku z dostępnością tej nowoczesnej technologii dla pacjentów wykonujących badania refundowane przez NFZ, zapotrzebowanie na wykorzystanie urządzenia jest bardzo duże. Nie bez znaczenia jest też fakt, że badanie aparatem z opcją Silent Scan jest dla pacjentów o wiele bardziej komfortowe niż przy tradycyjnym sprzęcie. Cisza, jaką zapewnia funkcja Silent Scan, wpływa na samopoczucie badanych, i dzięki temu pozwala w krótszym czasie uzyskać wysokiej jakości wynik badania.

Na nowoczesnym aparacie w placówce HELIMED wykonywane są wszystkie rodzaje badań, w ciszy natomiast na razie badania głowy. Czas oczekiwania na badanie refundowane przez NFZ to około pół roku, co związane jest z kolejką oczekujących pacjentów. Okres oczekiwania ulega znacznemu skróceniu w przypadku dzieci i pacjentów z podejrzeniem chorób onkologicznych. Dostępność do badań płatnych nie przekracza zaś 3-5 dni.

Badanie rezonansem magnetycznym trwa ok. 15-25 minut, w zależności od badanej okolicy oraz typu badania. Podobnie jak przy urządzeniach bez opcji Silent Scan, podczas badania pacjentowi nie wolno się poruszyć. Ze względu na panującą w nowoczesnym aparacie HELIMEDu ciszę, pozostanie w bezruchu jest jednak o wiele łatwiejsze niż przy badaniu w innych aparatach. Istotny jest również fakt, że aparat rezonansu magnetycznego działający w HELIMEDzie ma większy przekrój otworu pacjenta. Dzięki zwiększonej przestrzeni, badanie MRI można wykonać również u pacjentów cierpiących na klaustrofobię. Aparat ten zapewnia badanym komfort psychiczny, tak potrzebny do uzyskania prawidłowych pomiarów.

Jedna z pacjentek stwierdziła: pierwsza sekwencja wprowadzająca musi być głośna, a późniejsze już są ciche, nie słychać w ogóle aparatu. I co ważne, jest on zdecydowanie większy, więc wolna przestrzeń otaczająca pacjenta jest dużo szersza. Nie ma zatem stresu związanego z poczuciem zamknięcia. Mogę polecić to badanie wszystkim, także tym osobom, które boją się go ze względu na klaustrofobię. Dodatkowo, ze względu na te sekwencje ciche – które są rewelacyjne – można się nawet „wyluzować” i pomyśleć o czymś przyjemnym.