„XII Warszawskie Dni Ultrasonograficzne – Ginekologia i Położnictwo State of the Art, 2017”

Dodał  |  0 Komentarzy

Szanowni Państwo!

Przed nami kolejne, dwunaste już, spotkanie z cyklu Warszawskie Dni Ultrasonograficzne, które poświęcimy najbardziej aktualnym problemom związanymi z zastosowaniem diagnostyki ultrasonograficznej w patologii ciąży i ginekologii. Zaprosiliśmy wybitne grono ekspertów – to doskonała okazja do dyskusji, wręcz wypracowania algorytmów w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym.

Zagadnienia, jak choćby kryteria rozpoznawania wczesnej ciąży obumarłej, zastosowanie ultrasonografii trójwymiarowej w diagnostyce wad rozwojowych narządu rodnego, algorytm IOTA, czy też rzeczywiste miejsce ultrasonografii w medycynie rozrodu w wydaniu niezawodnego Profesora Leszka Pawelczyka, to tematy bardzo praktyczne, często spotykane w naszej codziennej pracy zawodowej, a trochę rzadziej na salach wykładowych. Oczywiście nie unikniemy też rozważań dotyczących terapii, będących reperkusją kliniczną prawidłowo postawionej diagnozy.

„XII Warszawskie Dni Ultrasonograficzne – Ginekologia i Położnictwo State of the Art, 2017” to pełne dwa dni wykładów na najwyższym poziomie merytorycznym, urozmaicone m.in. o: badania USG „live”, panele dyskusyjne czy prelekcje „case study”.

Oczekując na kolejne WDU, łączę wyrazy szacunku.
Zapraszam serdecznie!
Prof. dr hab. n.med. Romuald Dębski