Wrześniowa lista leków refundowanych

Dodał  |  0 Komentarzy

635265939952452625-1Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 września 2014 r. Ogółem do obwieszczenia zostaną dodane 63 nowe produkty, w tym lek zawierający bromek glikopironium (1 kod EAN) refundowany we wskazaniu przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące u pacjentów powyżej 18 roku życia. Objęcie tego leku refundacją zwiększy zakres dostępnych leków dla pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.

Na skutek wpłynięcia wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub ze względu na upłynięcie z dniem 1 września 2014 r. terminu obowiązywania tych decyzji, w XVII obwieszczeniu nie znajdzie się 25 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

Dla 77 produktów zawierających 35 substancji czynnych lub rodzajów środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub rodzajów wyrobów medycznych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu: – od 116,10 zł do 1 gr.

Dla 5 produktów zawierających 2 substancje czynne wprowadzono podwyżki urzędowych cen zbytu: – od 54 gr do 86,23 zł.

Pełen wykaz leków tutaj: www.mz.gov.pl